Analiza opłacalności magazynu energii na przykładzie magazynu 250kW/1MWh

Analiza opłacalności magazynu energii na przykładzie magazynu 250kW/1MWh

W ostatnim czasie przygotowaliśmy analizę opłacalności zastosowania magazynu energii w lokalizacji o dość zróżnicowanym profilu zużycia energii, ponieważ do tego samego przyłącza podłączone są:

  • Magazyny chłodnicze
  • Obiekt usługowy pracujący w godzinach 8-18
  • Szybkie ładowarki do aut elektrycznych o łącznej mocy 150kW
  • Biurowiec
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 50kW

Sam obiekt dysponuje przyłączem 520kW z możliwością zwiększenia mocy umownej do 720kW, a całoroczne zużycie energii wynosi 1 490 MWh.

Analizę wykonaliśmy na podstawie godzinowego i 15 minutowego profilu zużycia energii, uwzględniając również dane symulacji uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej.

Poniżej przedstawiamy kilka wykresów prezentujących profil zużycia:

W poniższej tabeli zaprezentowaliśmy analizę opłat dystrybucyjnych, które można obniżyć dzięki zastosowaniu magazynu energii.

Przeanalizowaliśmy również relację zużycia energii do produkcji z instalacji fotowoltaicznej, co pokazało, że obiekt dysponuje potencjałem do rozbudowy o dodatkowe moce z OZE.

Rezultatem analizy była propozycja montażu magazynu energii o mocy 250 kW i energii 1 MWh. Uzasadnienie wyboru magazynu energii o tych parametrach zostało przedstawione w postaci kilku scenariuszy opłacalności magazynu energii i analizy potencjalnych źródeł przychodu, w którym każdy ze scenariuszy prezentuje inną stopę zwrotu.

W procesie tworzenia scenariuszy opłacalności magazynów energii wzięto pod uwagę:

  • taryfy dynamiczne których wprowadzenie planowane jest pod koniec tego roku,
  • zmiany w naliczaniu opłat dystrybucyjnych,
  • zmiany zachodzące na rynku mocy, w tym usługi DSR (demand side response),
  • oferty agregatorów energii

 

Porównanie strategii wykorzystania magazynów energii

Strategia nr 1

Strategia nr 2

Strategia nr 3

Strategia nr 4

Strategia nr 5

W zależności od wybranej strategii zarządzania magazynem energii okres zwrotu z inwestycji znacznie się różni. Niektóre ze strategii opierają się na pewnych założeniach, na przykład tych dotyczących możliwego do uzyskania spreadu cenowego lub przychodu z usług systemowych, które dopiero zostaną uruchomione.

Będziemy na bieżąco weryfikować wyniki tej analizy, gdyż w najbliższym czasie magazyn ten powstanie i będziemy mogli z perspektywy czasu ocenić jak realne wyniki pracy magazynu energii i jego zyskowności będą odnosić się do analizy, którą przedstawiliśmy powyżej.