Nasze produkty

W naszej ofercie znajdują się stacje ładowania DC o mocy od 30 kW do 480 kW i każda może zostać dodatkowo wyposażona w moduł 22 kW AC, jak również w terminal płatniczy. Nasze stacje są gotowe do integracji z wszystkimi dostawcami systemów zarządzania.

Przemysłowe magazyny energii to systemy, które służą do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej w celu późniejszego wykorzystania. Oferujemy małe przemysłowe magazyny energii w rozwiązaniach w szafach typu rack, jak również kontenerowe magazyny energii od 100 kW do kilku megawatogodzin przechowywanej energii.

Jesteśmy integratorem układów napędowych dla pojazdów ciężarowych, dostawczych, osobowych i specjalnego przeznaczenia.

Li-ion Battery

Baterie litowo-jonowe oferujemy w chemiach NMC, LFP, LTO w zakresie napięciowym do 1500V, przystosowane do pracy równoległej i szeregowej.