Dlaczego warto zainwestować we własną stację ładowania?

Dlaczego warto zainwestować we własną stację ładowania?

Rynek elektromobilności w Polsce rozwija się dynamicznie – napędzany jest przez większą dostępność pojazdów elektrycznych, rosnącą świadomość ekologiczną kierowców, wsparcie rządowe i dofinansowania unijne, a także przez globalne trendy w kierunku rozwoju zrównoważonego transportu.

Aktualny stan w Polsce

Na koniec kwietnia 2024 r. flota osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce liczyła 64 510 szt. Park aut osobowych całkowicie elektrycznych  (BEV) składał się z 58 050 szt., co daje wzrost o 59% r/r.
Natomiast flota  całkowicie elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych na koniec kwietnia 2024 r. zwiększyła się do 6460 szt. co daje wzrost o 70% r/r.

Perspektywy wzrostu samochodów elektrycznych w Polsce

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaktualizowało prognozę dotyczącą wzrostu liczby samochodów elektrycznych i hybryd plug-in na polskich drogach. Oszacowano, że w 2024 roku będzie ich w sumie 127,9 tysięcy, do 1 miliona dojdziemy w 2029 roku, a w 2030 roku liczba pojazdów z napędem elektrycznym ładowanym z gniazdka przekroczy już 1,5 miliona.

Wraz z tym potrzeba równoległego rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. To dobry moment, aby o elektromobilności pomyśleć w kontekście inwestycji we własną stację ładowania.

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ WE WŁASNĄ STACJĘ ŁADOWANIA:

Długoterminowa inwestycja, gwarantująca stabilne wzrosty na rosnącym rynku: stacje ładowania pojazdów elektrycznych generują dodatkowe przychody z pobieranych opłat za korzystanie z energii elektrycznej. Ponadto jest to praktycznie bezobsługowa forma zarobku.

Redukcja kosztów eksploatacji i zwiększenie efektywności operacyjnej: rozwój własnej floty pojazdów elektrycznych jest korzystny ze względu na niższe koszty eksploatacji w porównaniu do pojazdów spalinowych, a ponadto od 2026 roku będą obowiązywać nowe stawki amortyzacyjne dla samochodów elektrycznych we flocie.

Wyróżnienie się na tle konkurencji i przyciąganie nowych klientów: posiadanie stacji ładowania może zwiększyć atrakcyjność danej lokalizacji, zwłaszcza dla osób posiadających pojazdy elektryczne. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącej popularności elektryfikacji flot służbowych, a w przyszłości planowania wyjazdów służbowych.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju: inwestycja w stacje ładowania pojazdów umożliwia firmie przejście na bardziej zrównoważony sposób transportu, który pomaga zmniejszyć ślad węglowy. Inwestycja, która wpisuje się w trend ESG.

Wypełnienie obowiązku prawnego: zgodnie z ustawą o elektromobilności do 1 stycznia 2025 roku duże przedsiębiorstwa mają obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości punktów ładowania przy istniejących i nowopowstających budynkach niemieszkalnych.

ANALIZA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

Przygotowaliśmy analizę opłacalności inwestycji w stacje ładowania na przykładzie stacji o mocy 120 kW. W kosztach projektu zostały uwzględnione następujące pozycje:

  • cena zakupu stacji ładowania o mocy 120 kW wraz z jej montażem
  • rozszerzona gwarancja o 3 lata (w sumie 5 lat)
  • serwis techniczny i koszty operacyjne
  • koszty zarządzania stacją i obsługa płatności w okresie 5 lat.