Konwersje aut dostawczychi ciężarowych

Konwersja auta spalinowego wiąże się z szeregiem zalet:

  • Przede wszystkim, w przypadku konwersji auta spalinowego na auto elektryczne, wydłużamy okres eksploatacji pojazdu
    i wymieniamy zużyty napęd spalinowy na jego bezemisyjny zamiennik,
  • Unikamy zwiększonych kosztów recyklingu,
  • Zwiększamy efekt środowiskowy trzykrotnie, bo koszt konwersji jednego pojazdu stanowi około 30% kosztu  zakupu nowego pojazdu,
  • Przyspieszamy proces transformacji energetycznej wykorzystując istniejącą flotę pojazdów, bez konieczności oczekiwania na nowe pojazdy.

Najbardziej korzystną sytuacją z ekonomicznego punktu widzenia jest konwersja pojazdów w wieku między 5 a 8 lat.

Integrujemy napędy elektryczne w istniejących już podwoziach pojazdów ale też wspieramy klientów w procesie homologacji
i dopuszczenia ich do ruchu. Wraz z systemem napędowym dostarczamy kompletną dokumentację techniczną niezbędną
do rejestracji pojazdów.