ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA POJAZDÓW eLDV I eHDV

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA POJAZDÓW eLDV I eHDV

Elektryfikacja transportu ciężkiego jest kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju. Stacje ładowania są fundamentem tego procesu, umożliwiając przejście od pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi do bardziej ekologicznych rozwiązań.

UE I AFIR

Rozwój infrastruktury ładowania dla elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych jest także wymaganiem unijnym. Program AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) nakłada na każde państwo członkowskie UE wymogi co do instalacji stref/HUBów ładowania dla pojazdów lekkich i ciężkich wzdłuż sieci TEN-T, a także wyposażania ładowarek w terminale płatnicze, obowiązki dotyczące informowania o cenach za usługi ładowania, a także raportowania przez państwa członkowskie.

ENNOCHARGE 700

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku i potrzeb klientów proponujemy stację ładowania zaprojektowaną specjalnie do ładowania pojazdów eLDV i eHDV.

Stacja ładowania Ennocharge 700 jest wyposażona w dwa punkty ładowania CCS2 i charakteryzuje się szczytową mocą 700 kW dostępną już na pojedynczym punkcie ładowania CCS2.

Dynamiczny podział mocy ładowania pozwala na równoczesne ładowanie dwóch różnych pojazdów, optymalizując wykorzystanie możliwości stacji ładowania. W rezultacie ładowanie jest szybsze, a koszty są mniejsze. Stacja może być używana do świadczenia usług ładowania pojazdów elektrycznych i jest kompatybilna ze wszystkimi operatorami usług ładowania.

Ennocharge 700 łączy w sobie szybkie ładowanie, innowacyjność oraz nowoczesny wygląd. Stację charakteryzuje najwyższa jakość wykonania oraz zastosowanych materiałów.

Stacja wspiera również ładowanie dwukierunkowe (w tym V2G w standardzie ISO15118-20), co pozwala na wsparcie sieci przesyłowej lub doładowanie stacjonarnego magazynu energii z baterii pojazdu.

STACJA ŁADOWANIA Z MAGAZYNEM ENERGII

Nasza stacja może współpracować z magazynem energii o pojemności od 150 kW do 1000 kWh lub mniejszym. Obecność magazynu energii zmniejsza zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i pozwala na oszczędności w nakładach na rozbudowę przyłącza i jego kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowo magazyn energii umożliwia zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i m.in. ładowanie pojazdów elektrycznych w czasie kiedy energia jest najtańsza.

Przemysłowe magazyny energii to również obszar działania firmy Ennovation Technology –  w przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

DOFINANSOWANIE

Stacja ładowania Ennocharge 700  spełnia wymagania programu dofinansowania „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego”, finansowanego z Funduszu Modernizacyjnego. Program zostanie uruchomiony w 4Q2024. Więcej informacji na stronie NFOSiGW.

Obsługujemy kompleksowo klientów zainteresowanych hubów ładownia, z uwzględnieniem etapu przygotowania wniosku o dofinansowanie.