Systemy zarządzania baterią

Systemy zarządzania bateriami służą do monitorowania pracy baterii nisko i wysokonapięciowych w pojazdach elektrycznych lub magazynach energii. Wykorzystanie tego urządzenia zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy z baterią oraz  wydłuża pracę i monitoruje jej parametry, takie jak napięcie, prąd, temperatura. Zaawansowane systemy zarządzania baterią   informują również o niebezpiecznych sytuacjach, takich jak thermal runaway.  Oferowane przez nas systemy zarządzania baterią posiadają aplikację mobilną i desktopową, służącą do konfiguracji urządzenia.

Produkty

HVBMSv2.1

System zarządzania baterią HVBMS v2.1

High Voltage Battery Management System służy do kontroli pracy baterii wysoko napięciowych w pojazdach elektrycznych lub instalacjach stacjonarnych. Najważniejszymi parametrami są możliwość podłączenia do 32 płytek typu slave oraz maksymalne napięcie wynoszące 1500V. Wykorzystanie tego urządzenia zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy z baterią oraz wydłuża pracę i monitoruje jej parametry.

PDF

LVBMSv2.0

System zarządzania baterią LVBMS

Low Voltage Battery Management System służy do kontroli pracy baterii nisko napięciowych w pojazdach elektrycznych lub instalacjach stacjonarnych. Najważniejszymi parametrami są możliwość podłączenia do 24 ogniw szeregowo i obsługa napięcia do 120V. Wykorzystanie tego urządzenia zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy z baterią oraz wydłuża pracę i monitoruje jej parametry.

PDF